TOPlist

 

Osturňa

 

Obec Osturňa je najsevernejšia rusínska a zároveň rázovitá  obec na úpätí pohoria Spišská Magura v hlbokej doline Osturnianskeho potoka zvanej Osturňanská brázda. Nachádza sa v ochrannom pásme Pieninského národného parku. Severné ohraničenie katastra obce tvorí štátna hranica s Poľskou republikou. Severozápadne od obce  sa nachádza Veľké Osturnianske jazero.

 

 Veľké Osturnianske jazero

Zdroj: http://www.panoramio.com/photo/107127885

 

 

Osturňa patrí k „najdlhším“ slovenským obciam; zastavaná časť sa vinie v dĺžke vyše deväť kilometrov. Život obyvateľov žijúcich v tejto malebne obci aj v súčastnosti prebieha v pôvodnej dedinskej zástavbe, tzv. živých skanzenov.

 

 

Osturnia MS2.2.jpg

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Osturňa

 

Osturňa bola založená podľa pramenných materiálov v roku 1593 z iniciatívy Juraja Horvátha. Vznikla lazovou kolonizáciou valašským obyvateľstvom. Tým sa stala táto osada najzápadnejším rusínskym osídlením. Údaje z Podkarpatskej Rusi však uvádzajú, že prví kolonisti prišli do Osturne už v roku 1313.

Osturňa bola najľudnatejšou obcou Zamaguria, dlhá takmer osem kilometrov, s charakteristickou reťazovou formou zástavby. Z viacerých pôvodných goralských usadlostí bolo 157 zapísaných do zoznamu pamiatkovo chránených objektov a celá obec bola v roku 1979 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Obyvatelia sa venovali prevažne poľnohospodárstvu, predovšetkým chovu oviec. Súkromne hospodáriaci roľníci neboli skolektivizovaní v socialistickom období, čo prispelo k zachovaniu tradičného obhospodarovania krajiny a terajšiemu krajinnému rázu. Osobitosťou obce Osturňa sú tak zachované typické terasovité políčka. V poslednom období však dochádza k migrácii obyvateľstva za prácou mimo obce, čo má za následok úpadok poľnohospodárskej výroby.

 

 

Najvzácnejšou stavbou v obci Osturňa je murovaný neskorobarokový gréckokatolický chrám sv. Michala Archanjela z r. 1796. s dreveným stropom, postavený podľa lemkovskej tradície na pahorku za potokom.

 

 Chrám svätého Michala Archanjela

 Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Osturňa

 

Ďalšími historickými pamiatkami sú drevená kaplnka svätého Kríža z roku 1898 pri hlavnej obecnej ceste a v chotári obce stojaca murovaná kaplnka Zosnutia presvätej Bohorodičky.


DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK