TOPlist

Reľov

 

Reľov je najjužnejšou zamagurskou obcou v Pieninách na trase Spišská Stará Ves - Kežmarok. Staré názvy obce sú známe zo spišskohanušovskej matriky z rokov 1634 – 1674, kde sa obec nazýva „Relow“ a „Rylov“. 

 

Obec založil v 13. storočí magister Kokoš Berzeviczy. V roku 1314 ju daroval kartuziánom na Skale útočišťa. Obec sa tak zaraďuje medzi najstaršie obce Zamaguria založené na šoltýskom práve. Kráľ Matej II. dal kláštor aj s majetkami do zálohy majiteľovi nedeckého panstva, barónovi Jurajovi Horváthovi z Plavča, roku 1611. Juraj Horváth o rok neskôr založil v katastri obce osadu pomenovanú ako Hágy. Už v roku 1720 mala obec richtára ktorým bol Jašek Kocúr. Sčítanie v roku 1869 ukázalo, že obec má 79 obývaných domov v ktorých žilo 437 obyvateľov. 

 

 V roku 1972 došlo k zlúčeniu obcí Reľov a Hágy. V súčastnosti má obec 349 obyvateľov a kataster má rozlohu 1499 ha. Obec si udržala poľnohospodársky charakter s rozvinutým pasienkárstvom. Pôdu obrábajú súkromne hospodáriaci roľníci. V obci sa dodnes rozpráva tradičným goralským nárečím. 
 
 

  

 


DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK