TOPlist
Loading

PieninyPieninský národný park

Nachádza sa v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Celé Pieniny majú dĺžku 29 km a Pieninský národný park má dĺžku cca 14,5km s najväčšou šírkou 4,8km. Prevažná časť národného parku je vo výškovom rozmedzí 429 -700 m.n.m. Na území národného parku dosahujú najvyššiu výšku Vysoké Skalky (1050 m.n.m.). Najnižším bodom národného parku je ústie Lesnického potoka (429 m.n.m.). 

 

 Pieniny   Pieniny     vysoké skalky 

 

Ochranné pásmo PIENAP-U

Ochranné pásmo na severe vymedzuje štátna hranica od kóty Brija (999 m.n.m.) nad obcou Osturňa až po obec Červený Kláštor, kde sa napája na hranicu národného parku.

Južná hranica ochranného pásma prechádza hrebeňom Spišskej Magury. Nad obcou Stráňany sa odkláňa od hranice národného parku a ide cez kóty Veterný Vrch (1 112 m.n.m.), Repisko (1 259 m.n.m.) k východiskovému bodu na kóte Brija. 

 

Vážení návštevníci Pieninského národneho parku, ďakujeme Vám, že rešpektujete zásady Návštevného poriadku PIENAP-U.


Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK