TOPlist
Loading

ZonáciaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:

 

§ 1

Zóny Pieninského národného parku

Územie Pieninského národného parku (ďalej len „národný park“) sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A, B, C a D.

 

Zdroj: http://maps.sopsr.sk/

 

§ 2

Zóna A 

(1)     Časti územia národného parku, ktoré predstavujú pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, kde cieľom je ochrana prirodzených procesov, vyčleňujú sa do zóny A s piatym stupňom ochrany.

(2)     Územie zóny A sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce, Lesnica, Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník.

(3)     Zóna A má výmeru 277,16 ha; jej územie je znázornené farbou .

 

 

 

§ 3

Zóna B 

(1)  Časti územia národného parku, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny A alebo ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo biotopy druhov európskeho významu alebo biotopy druhov národného významu , kde cieľom je ochrana týchto významných biotopov alebo druhov, vyčleňujú sa do zóny B so štvrtým stupňom ochrany.

(2)  Územie zóny B sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce, Lesnica, Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník.

(3)  Zóna B má výmeru 836,82 ha; jej územie je znázornené farbou .

 

§ 4

Zóna C 

(1)     Časti územia národného parku, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny B alebo ktoré predstavujú významné prvky územného systému ekologickej stability alebo biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo biotopy druhov európskeho významu alebo biotopy druhov národného významu, narušené činnosťou človeka, sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany.

(2)     Územie zóny C sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce, Lesnica, Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník.

(3)     Zóna C má výmeru 2579,43 ha; jej územie je znázornené farbou .

 

§ 5

Zóna D 

(1)     Časti územia, ktoré nie sú vyčlenené v zóne A, B a ani v zóne C, patria do zóny D s druhým stupňom ochrany.

(2)     Cieľom ochrany zóny D je ochrana a zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými formami osídlenia.

(3)     Územie zóny D sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce a Lesnica. Zónu D tvoria súvislo zastavané časti obcí na území národného parku.

(4)     Zóna D má výmeru 56,21 ha; jej územie je znázornené farbou .

 

 

 

 

 

 


Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK