TOPlist
Loading

FlóraCarpaticum occidentale    Ribes alpinum   zemolez obyčajný

 

Rastlinstvo

Flóra národného parku patrí do oblasti západokarpatskej kveteny (Carpaticum occidentale), do obvodu flóry centrálnych Karpát (Eucarpaticum), oblasti Pieniny. Flóra ochranného pásma patrí do východobeskydskej flórya (Beschidicum orientale), oblasti Spišské vrchy. Územie je charakteristické veľkou rôznorodosťou. Vápencové podložie, veľká členitosť územia a tým aj veľké mikroklimatické rozdiely podmieňujú pestrosť a bohaté druhové zloženie rastlinstva na území Pienin. Striedajú sa tu severné, chladnejšie a vlhkejšie svahy s výhrevnými skalnými stenami a svahmi obrátenými na juh. Jedinečé postavenie má údolie prielomu Dunajca.

Rastlinstvo Pienin púta pozornosť botanikov už viac ako 200 rokov. Prvým známym zberateľom rastlín bol fráter Cyprián, kamaldulský mních, ktorý časť svojho života prežil v Červenom kláštore (dnešné múzeum). Do svo´jho herbára, ktorý zostavil v roku 1764, zozbieral a popísal 283 rastlín z Pienin a okolia.


Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK