TOPlist
Loading

Prírodná rezervácia Osturňanské jazeroPrírodná rezervácia Veľké Osturňanské jazero

Rezervácia sa nachádza v katastrálnom území Osturňa v nadmorskej výške 789 -969 m.n.m.  zaberá plochu 48,81 ha. Ako napovedá samotný názov prírodnej rezervácie, jej hlavnou dominantou je jazero, ktoré vplyvom sukcesie zarastá a mení svoj jazerný charakter na rašelinisko. Zo vzácnych druhov rastlín sa tu vyskytuje kosáčik pavuňovitý, vachta trojlistá a mäsožravá rastlina rosnička okrúhlolistá. Jazero je obklopené horskými lúkami a smrekovými lesmi , ktoré nahradili pôvodné jedľovo-bukové kvetnaté lesy.

 

Prírodná rezervácia Malé jazerá

 

Rezervácia sa nachádza v katastrálnom území obce Osturňa v nadmorskej výške 876 - 935 m.n.m. zaberá rozlohu 7,06 ha. Vodnú plochutvorili kedysi dve samostatné jazerá, ktoré v súčasnosti smerom od západnej časti nahradili mokraďové spoločenstvá. Východnú časť jazier pri dlhšie trvajúcich zrážkach vyplní voda do hĺbky jedného metra. Jazerá nemajú povrchový odtok,voda je odvádzaná prameňmi vo svhoch pod jazerami. Okrem vzácnych druhov rastlín tu našli svoj domovaj niektoré vzácne živočíchy napr.: kunka žltobruchá a salamandra škvrnitá. Okolie rašelinísk tvorí les, kde hniezdi sova dlhochvostá či sova lesná.


Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK