TOPlist
Loading

FaunaCelkový charakter živočísšstva Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma podmieňuje jeho geografická poloha Pienin. Prevažná časť územia je tvorená lesnými komplexami pohorí Pienin a Spišskej Magury. Okrem mokradí , vodných tokov a jazier, skalnatých bradiel a sutín. Ostatná časť územia je tvorená kultúrnou krajinou ľudských sídiel s priľahlmi antropogénnymi biotopmi. Táto rôznorodosť prostredí vytvorila pre živočíšstvoo osobité ekologické podmienky.

 

Felix silvestris  Sus scrofa    Cervus elaphus  Lynx lynx

 

 Zveľkých druhov zverí sa na území vyskytujú párnokopytníky - sviňa divá (Sus scrofa), jeleň obyčajný (Cervus elaphus), srnec Hôrny (Carpeolus carpeolus). Lesné húštiny obývajú veľké šelmy. Stálymi obyvateľmi tohto územia sú rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a mdeveď hnedý (Ursus arctos). Zriedkavý je výskyt mačky divej ( Felix silvestris). Z menších šeliem tu žije lasica myšožravá ( Mustela nivalis), tchor tmavý (Putorius putorius), kuna lesná (Martes martes). V blízkosti vodných tokov sa vyskytuje vydra riečna (Lutra lutra).


Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK